Nieuws

KUNSTSCHOUW 2015 van 13 tot en met 21 juni op de Kop van Schouwen

Op de duo-locatie van Atelier De Bovenkamer en Atelier Schouws Licht is tijdens De Kunstschouw werk van de volgende kunstenaars te zien:

Barbara Hunziker (Frankrijk) met keramiek

Bonni & Walter (Nederland) met keramiek

Derk Havikhorst (Nederland) met hout objecten

Helma van Kleinwee (Nederland) met textiel objecten

Kunstwerkplaats SMOEL (Nederland) met windmolens

Patrick Lijdsman (Nederland) met keramiek, gedichten

Piet Duthoit (Belgie) met beelden in natuursteen

Stans Brehm (Nederland) met beelden

De entree is Ligusterlaan 4 Nieuw-Haamstede

 

Installatie De Bruiden van Chronos te zien op Pinkst Art 2014

Van 7 tot en met 9 juni was de installatie te zien op een bijzondere plek en in een bijzondere ambiance op landgoed Leefgoed de Olifant, Groenendijk 325, 2911 BB Nieuwerkerk a/d IJssel (www.leefgoed.nl)

De God CHRONOS is al eeuwen de personificatie van de TIJD. Hij wordt wel afgebeeld als een God met drie hoofden: van een man, van een stier en van een leeuw. Chronos leeft voort in woorden zoals: chronologie, chronometer, anachronisme, chronisch, kroniek.

Het begrip TIJD lijkt eenduidig maar is dit allerminst. We leven sinds de invoering van de Greenwichtijd aan het einde van de 19e eeuw naar de kloktijd. Als voorbeeld: De Kunstschouw is iedere dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Maar we hebben niet alleen de tijd, we zijn ook de tijd. De ene mens is ’s ochtends op zijn best, de ander is eerder een avondmens. Dit is onze geestelijke of innerlijke tijd. Deze tijd laat zich niet meten, maar kunnen we alleen ervaren. Als we een boeiend boek lezen verliezen we ons in de tijd, de verloren tijd.

De klok in het midden van de installatie verbeeldt de tijd als regulatiemechanisme, als dwangmiddel. De twaalf beelden in de vorm van witte wieven of van Zeeuwse meisjes symboliseren het onbestemde van de TIJD. Het zijn TIJDGEESTEN die al naar gelang de windrichting en de windkracht fladderen of hangen. Ze komen te voorschijn uit mistflarden en verdwijnen daar ook weer in.

Boek

http://www.2010uitgevers.nl/products-page/overige/coaching-de-oorlog-verklaard/

Bert Coenen – Coaching de oorlog verklaard! – Een driedimensionele benadering van denken en handelen bij begeleiding en verandering.

Dr. Bert Coenen trekt in dit boek ten strijde tegen de devaluatie van het begrip ‘coaching’. Het woord coaching lijkt tegenwoordig synoniem aan ‘begeleiding’. Coenen constateert dat de ooit heldere methode coaching is verworden tot een verzameling uiteenlopende waarden, visies, doelstellingen en werkwijzen met alle onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, dilemma’s en ambivalenties van dien. Dit boek is een oorlogsverklaring tegen de kritiekloze omarming van het marktdenken in begeleiding en tegen de beperkingen van een overwegend methodische benadering van begeleiding.

In Coaching de oorlog verklaard! houdt Coenen een pleidooi voor een meerdimensionele benadering van begeleiding en vraagt hij uitdrukkelijk aandacht voor een uitbreiding van de methodische dimensie met een contextuele en een relationele dimensie. Naast het hanteren van een bij de begeleidingsvraag passende methode gaat het bij begeleiding immers ook om inzicht in de omstandigheden waarin de problematiek speelt en om het inzicht dat het handelen vaak onaf, open, conflicterend is en de actieve inbreng van de begeleide persoon verlangt. Het betoog van de auteur berust op een hecht filosofisch fundament met een sterke ethische component.

Dit boek gaat, hoewel de titel anders doet vermoeden, niet alleen over coaching, maar vooral over rijkere eigentijdse vormen van denken en handelen bij begeleiden, organiseren en veranderen. De kunsten worden in dit boek niet alleen gehanteerd als bron van inspiratie maar vooral als bron van kennis om tot andere inzichten te komen.

Informatie: 2010 Uitgevers (hannie.ooms@2010uitgevers.nl of telefoon: 06 54 29 39 08) gebonden – geïllustreerd –  144 pagina’s – € 22,50 ISBN 978-94-90951-16-0

Eerste pop up tentoonstelling op terrein Bramenlaan 5 afgelopen.

Op ons terrein Bramenlaan 5 te Nieuw-Haamstede (Zeeland) zijn we voornemens een of twee keer per jaar een pop up exhibition te organiseren. Dit zijn tentoonstellingen die min of meer spontaan, zonder voorafkondiging en dergelijke, ontstaan.  De jonge kunstenaar Tijl Orlando Frijns  heeft op 28 en 29 augustus 2013 met een vijftal grote objecten, Studies, de eerste pop up exhibition ingericht. Deze werkenwaren tot 31 januari 2014 te bezichtigen om vervolgens (wanneer ?) elders weer op te duiken.

Zie website Tijl Orlando Frijns: Link

 

 

  • balans
  • boog
  • kubus
  • rol
  • venster