Info

 

Stans Brehm

Opleiding

Post HBO opleiding Management & Organisatie

Als beeldend kunstenaar ben ik opgeleid door de internationaal werkende beeldhouwster Britt Wikstrøm (Zweden) en door Joanna van Bemmelen (Burgh-Haamstede). Ik heb de twee jarige opleiding Kunstgeschiedenis aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs gevolgd. Van Kees de Valk (Middelburg/Ellemeet) krijg ik al enkele jaren schilderles.

Drie carrières

Atletiek heeft van jongs af aan mijn belangstelling gehad. Van mijn zestiende tot mijn zevenentwintigste heb ik mij toegelegd op de 400 meter. In die periode ben ik meerdere keren Nederlands kampioen geworden. Daarna heb ik een HBO opleiding gevolgd en ben ik als maatschappelijk werkster bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van Rotterdam gaan werken. Na het volgen van een Voortgezette Opleiding Management & Organisatie heb ik een aantal jaren gewerkt als leidinggevende van verschillende afdelingen. Ik heb altijd belangstelling gehad voor allerlei kunstvormen en heb mij geleidelijk aan ontwikkeld tot beeldend kunstenaar. Sinds enkele jaren exposeer ik en vinden mijn beelden aftrek.

Visie

Op alle drie de terreinen – sport, management en kunst – heb ik mij altijd laten leiden door de mens als lichamelijk wezen. Het getrainde lichaam in de sport, het (al dan niet) volgzame lichaam in de organisatie. In mijn beelden speelt het menselijke lichaam in al zijn schoonheid als ook vergankelijkheid een belangrijke rol. Daarnaast laat ik mij inspireren door de vormtaal van de natuur en door grote kunstenaars zoals Eugène Dodeigne, Constantin Brancusi e.a.

 

Bert Coenen

opleiding

Na een studie sociologie/bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Humanistiek is afgeleid van het Latijnse humanus wat zoveel betekent als menselijk. Deze interdisciplinaire menswetenschap put uit de filosofie, psychologie, pedagogiek, sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, sociaal-politieke wetenschappen en onderzoekleer. Humanistische tradities en waarden (Humaniora) zijn een belangrijke bron van inspiratie.

In mijn werk als adviseur en opleider is de mens in al zijn facetten vertrekpunt. In de jaren negentig van de vorige eeuw had ik vooral belangstelling voor de relatie tussen mens en machine: Japanse kamikaze piloten, Duitse torpedomensen, ruimtewandelaars/astronauten, mensen die op de Intensive Care liggen, prothesemensen, kortom cyborgs. De laatste jaren houd ik mij bezig met Fremdkörper, mensen die weten te ontkomen aan de door bestuurders en managers gewenste discipline, dwang, routines en passies, kortom volgzame lichamen.  Voorbeelden van Fremdkörper zijn les enfants perdus, flaneurs, apaches, slackers e.d. Tegenover het volgzame lichaam van de aangepaste mens plaats ik het vreemde lichaam (corpus alienum) van de vrije mens. In de kunsten hebben deze slackers een plek. De moderne en actuele kunsten spelen dan ook een belangrijke rol in mijn werk. De laatste jaren maak ik meer en meer gebruik van de beeldende kunsten om uitdrukking te geven aan mijn visie op mens en maatschappij. De kunsten fungeren niet alleen als inspiratiebron, maar meer en meer als kennisbron.

Visie

De geschiedenis laat zien dat een sluitende definitie van wat kunst is onmogelijk is. Ik hanteer daarom een ruime, open opvatting. Kunst omvat voor mij ‘alles wat de potentie heeft om het denken en handelen van mensen te veranderen’. De wetenschapper/kunstenaar heeft in mijn optiek de opdracht om in te gaan tegen de status quo van gangbare en gevestigde meningen en overtuigingen. Hij heeft de moed om de heersende conventies uit te dagen.

Gedeelde visie

Ons werk onderscheidt zich door gebruik van materiaal en vorm, maar stemt overeen in de nadruk op het (on)menselijke lichaam in al zijn facetten

 

Nieuw boek van Bert Coenen

Coaching de oorlog verklaard! Persbericht definitef

Bij de Rotterdamse Uitgeverij 2010  is recent het nieuwe boek van Bert Coenen over plastisch diagonaal denken en palimpsest handelen verschenen:

Niet dichotoom of digitaal (= virtuele dichotomie) maar diagonaal denken

De 20e eeuw was de eeuw van de ‘sterke’ metaforen, de 21e eeuw die van de ‘zwakke’ metoniemen

Wondverzorging kan gezien worden als raison d’être, als bestaansvoorwaarde van adviseurs, trainers, coaches en supervisoren.

Tegenover het volgzame lichaam van de aangepaste mens plaatsen we het vreemde lichaam (corpus alienum) van de vrije mens.

Inspiratiebronnen zijn al die mensen die in de anonimiteit van alledag hun werk doen, hun leven leiden en daar vorm en betekenis aan ontlenen.

Degeneratieve interventies leiden tot littekenvorming. Regeneratieve fitness oftewel het kunnen terugvallen op eerdere algemene basisvoorzieningen, op een algehele goede conditie maakt het mogelijk om van daaruit nieuwe stappen te maken zonder al te veel letselschade.